Pseudotropheus saulosi


Pyszczak Saulosa


Names in different languages:
English: Dwarf mbuna, Saulosi mbuna

Position in systematics:
Pseudocrenilabrinae
see species belonging to: Pseudocrenilabrinae

Distribution:
Malawi
see species belonging to: Malawi

Polish synonyms:


Latin synonyms:


(Konings, 1990). Jeden z mniejszych przedstawicieli grupy Mbuna, dorasta zaledwie do 8 cm długości. Nieagresywny, dobrze toleruje obecność innych pyszczaków z j. Malawi o podobnym usposobieniu. Stosunkowo łatwy w hodowli. Wymaga znacznego udziału pokarmów roślinnych w diecie. Optymalna temperatura 24-27°C, pH 7,5-8,5.

2000-2014 Akwafoto - all rights reserved. Reproduction of this Web site, in whole or in part, in any form or medium without express written permission from Andrzej Zabawski is prohibited and subject to International copyright laws.
Author of pictures: Andrzej Zabawski azabawski@gmail.com
Jakarta Apache Struts 2, Postrgres. Developer: Artur Białosiewicz arti01@onet.eu
eXTReMe Tracker