Pelvicachromis pulcher


Barwniak czerwonobrzuchy


Names in different languages:
English: Rainbow krib

Position in systematics:
Pseudocrenilabrinae
see species belonging to: Pseudocrenilabrinae

Distribution:
Afryka - pozostałe
see species belonging to: Afryka - pozostałe

Polish synonyms:


Latin synonyms:
Pelmatochromis pulcher

(Boulenger, 1901). Pochodzi z południowej Nigerii. Dorasta do 10 cm długości. Optymalna temperatura 23-25°C, pH 6-7, woda od miękkiej do twardej. Jak na pielęgnice jest stosunkowo łagodna, żyje w parach i najchętniej przebywa przy dnie.

2000-2014 Akwafoto - all rights reserved. Reproduction of this Web site, in whole or in part, in any form or medium without express written permission from Andrzej Zabawski is prohibited and subject to International copyright laws.
Author of pictures: Andrzej Zabawski azabawski@gmail.com
Jakarta Apache Struts 2, Postrgres. Developer: Artur Białosiewicz arti01@onet.eu
eXTReMe Tracker